DEFIBRYLATOR DLA SOSIR

przez ADM/I.S.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przekazał na rzecz Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji defibrylator AEG. Symbolicznego przekazania podczas biegów ulicznych 2 czerwca 2018  dokonał Marek Ożga Dyrektor  WORD w Tarnobrzegu.

Defibrylator będzie w dyspozycji Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Został umiejscowiony w holu krytej pływalni w Nowej Dębie. Będzie mógł być wykorzystywany nie tylko przez ratowników krytej pływalni. Będzie stanowić zabezpieczenie medyczne podczas imprez rekreacyjnych, zawodów sportowych, rajdów rowerowych organizowanych przez SOSiR.

AED to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii. Defibrylator AED należy użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pacjent z nagłym zatrzymaniem krążenia doznaje ciężkiego zaburzenia rytmu pracy serca z wystąpieniem migotania komór, co prowadzi do sytuacji, w której serce przestaje pompować krew. Jedyną szansą na przywrócenie właściwej pracy serca jest defibrylacja, która potocznie rzecz ujmując działa jak reset serca.