Turniej piłki nożnej FERIE 2015

Ferie_2015

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Turnieju  Piłki Nożnej Halowej „FERIE 2015 ”, który odbędzie się 10 lutego 2015  r. (wtorek) w hali Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie.

Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

– godz. 8.00 Turniej szkół gimnazjalnych,

– godz. 10.00 Turniej szkół podstawowych kl. I-III oraz kl. IV-VI,

– godz. 14.00 Turniej szkół ponadgimnazjalnych

W turnieju mogą brać udział 5-8 osobowe drużyny zgłoszone do godz.14.00 dn. 9 lutego 2015 r.

Zgłoszenia z nazwą drużyny i składem prosimy dostarczyć na kasę  krytej pływalni osobiście w godzinach pracy pływalni, tj. od poniedziałku do niedzieli od 7.00 do 22.00. Karta powinna być potwierdzona przez pełnoletniego opiekuna grupy, rodzica lub opiekuna prawnego.

W poszczególnych kategoriach organizatorzy ustalają limity zgłoszeń: max. 8 drużyn w kategorii szkół gimnazjalnych i średnich oraz po 4 drużyny w kategorii kl. I-III oraz kl. IV-VI szkół podstawowych. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Losowanie odbędzie się bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.

Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela animator sportu SOSiR Pan Wojciech Krzeszewski – tel. 505 093 459.

Więcej informacji w załączonym Regulaminie.

KARTA ZGLOSZENIOWA Turniej FERIE 2015

REGULAMIN Turniej FERIE 2015