SKATEPARK

W dniu 7 listopada 2014 r. na obiekcie skateparku SOSiR przy ul. Kościuszki 14 zamontowano nowe urządzenie – funbox z poreczą.
Urządzenie, zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki za kwotę 16 tys. zł brutto, zainstalowano na powiększonej części skateparku wykonanej w 2013 roku.
Należy dodać, że obecnie mija 5 lat użytkowania urządzeń skateparku. Uległy one znacznemu zużyciu, wymagają remontu i wymiany elementów drewnianych. W związku z tym uzgodniono z wykonawcą, firmą Techramps z siedzibą w Krakowie, remont pozostałych  urządzeń, który zostanie zrealizowany w 2015 roku.

20141107_093123 20141107_093327 20141107_093348