REZERWACJA WIATY OGNISKOWEJ

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców, dotyczącymi możliwości rezerwacji wiaty ogniskowej w Ośrodku nad Zalewem, wprowadzamy zasady jej rezerwacji, tj.:

– Wiata udostępniana jest bezpłatnie w godzinach od 09.00 do 22.00 – dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich, znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.

– Z rezerwacji mogą korzystać grupy, które zgłoszą datę rezerwacji do SOSiR co najmniej na 24 godziny przed planowanym wydarzeniem.

– Formularz rezerwacji wiaty (dostępny poniżej) należy złożyć osobiście w biurze SOSiR (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00) lub przesłać e-mailem na adres: sosir-administracja@nowadeba.pl.

– Warunkiem rezerwacji jest wpis do kalendarza rezerwacji znajdującego się poniżej oraz otrzymanie potwierdzenia.

83f90c1d6a28347123107e25c4ecb499

Formularz rezerwacji wiaty .doc

Formularz rezerwacji wiaty .pdf

Regulamin wiaty

Rezerwacje wiaty ogniskowej Nad Zalewem