NASZA MISJA

Misją Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie jest:

 

PROPAGOWANIE IDEI WYCHOWANIA PRZEZ SPORT ORAZ ZAMIŁOWANIA DO AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
Zmierzamy do zapewnienia Państwu coraz bardziej urozmaiconych form relaksu, wypoczynku oraz możliwości rywalizacji sportowej w trakcie organizowanych imprez. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony naszych Klientów.

W miarę możliwości organizacyjnych i technicznych, postaramy się je stopniowo wprowadzać do naszej oferty.

Realizacja odbywa się poprzez:

  • stwarzanie bardzo dobrych warunków infrastrukturalnych do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki dla mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba i osób przyjezdnych,
  • zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie działań w sferze kultury fizycznej, ciągły wzrost jakości świadczonych usług, budowanie pozytywnego wizerunku i marki Ośrodka, będącego rzetelnym partnerem dla Klientów,
  • organizowanie czasu wolnego i wypoczynku, – udostępnianie, rozbudowa i budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
  • menadżerskie zarządzanie zasobami ludzkimi i obiektami sportowo – rekreacyjnymi gminy,
  • wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji prowadzących podobną działalność,
  • w ramach przyznanych środków finansowych, prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka,
  • wypłacanie stypendiów i nagród sportowych uzdolnionym zawodnikom i trenerom związanym z miastem i gminą Nowa Dęba.

 

Adam Szurgociński

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie