III Rajd rowerowy Burza zakończony

przez ADM/I.S.

Blisko 50 uczestników wzięło udział w III Rajdzie Rowerowym poświęconym pamięci poległych żołnierzy Armii Krajowej w Akcji „Burza”.

Akcja „Burza” była to operacja Armii Krajowej w 1944 roku, która miała na celu atakowanie i dezorganizację cofających się oddziałów niemieckich. Do Akcji przystąpił również oddział Armii Krajowej z Dęby. 29 lipca 1944r. nasi żołnierze uderzyli na oddziały niemieckie. Zwycięską potyczkę przypłaciło życiem trzech naszych rodaków: Wacław Wawrzyniak, Czesław Szulc i Krzysztof Teofilak. Pamięci poległych poświęcona jest tablica umieszczona na Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie.

Od złożenia wiązanki kwiatów i symbolicznego znicza przed tablicą rozpoczęliśmy Rajd. Ksiądz Mieczysław Wolanin, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski odmówił modlitwę w intencji poległych i pobłogosławił uczestników Rajdu. Uczestnicy rajdu podzieleni na 15 osobowe grupy wyruszyli w drogę. Kolumnę prowadził wóz bojowy OSP Alfredówka, tyły zabezpieczał wóz bojowy OSP Tarnowska Wola.

Trasa wiodła przez Alfredówkę, Siedlisko, Stale, Ocice do Kościoła w Miechocinie. Tam przyjął nas serdecznie proboszcz parafii pw. Marii Magdaleny ks. Bronisław Futyma. Barwnie i ciekawie opowiedział o początkach powstania kościoła w Miechocinie, historii parafii, architekturze. Po ponad godzinnej opowieści ks. proboszcza udaliśmy się na stary cmentarz w Miechocinie na Piaskach. Najstarszy cmentarz w Tarnobrzegu, na którym spoczywają zasłużeni dla miasta Tarnobrzega i całego regionu.

Kolejny etap to przejazd nad Jezioro Tarnobrzeskie, gdzie w bazie Wodnego Pogotowia Ratunkowego ustalono dłuższą przerwę na posiłek przygotowany przez Restaurację Dębianka. W ponad 30 stopniowym upale niektórzy zażywali kąpieli w jeziorze. Ciekawostką była możliwość obserwowania przy pracy pana Krzysztofa Dorsza artysty rzeźbiarza z Tarnobrzega, obecnie mieszkającego w Hiszpanii a wystawiającego swoje prace na całym świecie. Kolejny etap to przejazd po terenach byłej Kopalni Machów na teren cmentarza wojennego z czasów I Wojny światowej. Pochowanych jest tu 90 żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej poległych w 1915 roku. Uczestnicy Rajdu zapalili znicze przy centralnym krzyżu cmentarza.

Kolejny etap to przejazd kolumny rajdu drogą powiatową z Chmielowa do Jadachów do skrzyżowania z drogą krajową nr 9. Następnie przez las wyboistą drogą szutrową do miejscowości Kaczaki. To najtrudniejszy odcinek Rajdu. W nogach prawie 40 km w ponad 30 stopniowym upale. Z Kaczaków już „tylko” skok do Rozalina i postój przy Kaplicy św. Rozalii. Kapliczka z obrazem św. Rozalii, postawiona przez hr. Tarnowskiego w 1913 roku. Ostatni etap do przejazd przez las na cmentarz w Nowej Dębie, gdzie pod Krzyżem II Wojny Światowej delegacja uczestników Rajdu zapaliła znicze w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej. Zakończenie Rajdu odbyło się na parkingu obok krytej pływalni w Nowej Dębie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Najstarszego i najmłodszych uczestników rajdu nagrodzono pamiątkowymi pucharami. Wspólna fotografia dopełniła zakończenie rajdu.

Serdeczne podziękowania dla ks. Mieczysława Wolanina i ks. Bronisława Futymy za pomysł i możliwość zwiedzania kościoła w Miechocinie. Dziękuję również Waldemarowi Ramsowi z Wodnego Pogotowia Ratunkowego za udostępnienie miejsca nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Specjalne podziękowania dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Alfredówki i Tarnowskiej Woli za zabezpieczenie trasy przejazdu.

Dziękuję uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnych imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Adam Szurgociński

Dyrektor SOSiR w Nowej Dębie

20160827_100038 20160827_100053 20160827_100124 20160827_100147_HDR 20160827_100151_HDR 20160827_100215 20160827_100220 20160827_130501 20160827_130504 20160827_130516 20160827_143336_HDR 20160827_143337 20160827_143348 20160827_145314