Zatrudnimy ratownika wodnego

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, zatrudni ratownika wodnego na umowę o pracę lub zlecenie.

List motywacyjny i CV prosimy składać w budynku Administracji SOSiR, ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba lub przesłać na adres e-meil:     sosir@nowadeba.pl