Zatrudnimy osobę do sprzątania na zastępstwo

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, zatrudni osobę do sprzątania na zastępstwo na krytej pływalni.

List motywacyjny i CV prosimy składać w budynku Administracji SOSiR, ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba lub przesłać na adres e-meil:   sosir@nowadeba.pl