Zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie organizuje Turniej Halowej Piłki Nożnej „MIKOŁAJKI 2019”. Odbędzie się on w sobotę 7 grudnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie. W turnieju mogą brać udział 5-8 osobowe drużyny zgłoszone do godz. 15.00 dn. 04 grudnia 2019r. Zgłoszenia z nazwą drużyny i składem prosimy dostarczyć na kasę Krytej Pływalni. Karta zgłoszeniowa drużyny powinna być podpisana przez pełnoletniego opiekuna grupy, rodzica lub opiekuna prawnego. Do karty zgłoszeniowej obowiązkowo należy dołączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wszystkich niepełnoletnich zawodników. Wypełnienie i złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym przystąpienia zawodnika do Turnieju.

Turniej zostanie rozegrany dla poszczególnych kategorii wiekowych: rocznik 2012-2013, rocznik 2010-2011, rocznik 2008-2009, rocznik 2006-2007, rocznik 2004-2005.

Wszystkie szczegółowe informacje w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Regulamin Turnieju

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie rodzica i klauzula informacyjna

Zapraszamy do zapisów oraz kibicowania zawodnikom.