Zajęcia nauki pływania dla szkół – informacja

Informujemy, że zajęcia szkolnej nauki pływania na krytej pływalni Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynają się
od dnia:
– 21 września – dla szkół z Nowej Dęby,
– 28 września – dla szkół z gminy Nowa Dęba.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym z nauczycielami wychowania fizycznego.