AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora SOSiR dot. nieodpłatnego korzystania z krytej pływalni przez członków drużyny WOPR.

ZARZĄDZENIE