W tym roku nie będzie obozu w Piaskach.

 W trosce o zdrowie obozowiczów i kadry podjęto decyzję o nieorganizowaniu turnusów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w roku bieżącym.

Decyzję podjęto po przeanalizowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie obowiązujących dodatkowych obostrzeń i zachowania reżimu sanitarnego przez organizatorów wypoczynku.

Dyrektor SOSiR

Adam Szurgociński