Rezerwacja wiat nad Zalewem

Rezerwacja wiat nad Zalewem

Od dnia 6 czerwca 2020 r. organizacja spotkań, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby
w miejscu odbywania się spotkania znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników. Powierzchnia wiaty ogniskowej to ok. 100 m2. Ograniczenie nie dotyczy rodzin i osób tworzących wspólne gospodarstwo. Wynajmujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i obostrzeń  określonych  w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.