Rajd rowerowy „Burza” już za nami

przez ADM/I.S.

 4 września 2021r. odbył się Rajd rowerowy „Burza – wyprawa z historią w tle”. Była to już ósma edycja wycieczki rowerowej, łączącej wysiłek fizyczny z poznaniem nowych miejsc i nieznanych faktów historycznych. Blisko 50 uczestników zebrało się w sobotni poranek przed Kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Rajd organizowany jest dla upamiętnienia przygotowanej i zrealizowanej przez Armię Krajową akcji dywersyjnej pod kryptonimem Akcja Burza.  Był to rodzaj zbrojnego powstania lub wzmożonej dywersji przeciwko okupantowi niemieckiemu. Z militarnego punktu widzenia „Burza” była próbą współpracy polsko-sowieckiej w walce z Niemcami, natomiast w wymiarze politycznym jej celem było skłonienie Sowietów do uznania polskich praw do ziem II Rzeczypospolitej, na które wkraczała Armia Czerwona. W sumie w akcji wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy. Ok. 20-30 tys. osób zostało wywiezionych w głąb ZSRR, z czego większość nigdy nie wróciła do kraju. Na skutek działań NKWD uwięziono ok. 50 tys. żołnierzy AK uczestniczących w akcji „Burza”.

Żołnierze AK w obwodzie Tarnobrzeg przystąpili do Akcji Burza 27 lipca 1944 roku. Największą operacją na tym terenie był atak w dniu 29 lipca na stację kolejową w Dębie, ważny węzeł kolejowy. Niestety znaczne liczniejsze odziały niemieckie nie pozwoliły na sukces naszych żołnierzy. W wyniku działań poległo trzech mieszkańców Dęby: Czesław Szulc, Krzysztof Teofilak i Wacław Wawrzyniak. Co upamiętnia tablica na ścianie kościoła MBKP umiejscowiona staraniem ówczesnego proboszcza Ks. dr Mieczysława Wolanina w 2014 roku. Nasz rajd upamiętnia również przypadającą na dzień 1 września rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uczestnicy Rajdu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz przed tablicą pamiątkową umieszczoną na frontonie kościoła. Następnie ks. Henryk Król proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie odmówił modlitwę w intencji poległych oraz udzielił błogosławieństwa uczestnikom Rajdu. Ważnym elementem była modlitwa za zdrowie ks. Prałata Mieczysława Wolanina, który był inicjatorem i aktywnym uczestnikiem naszych rajdów. Uczestnicy Rajdu zostali podzieleni na 15 osobowe grupy i wyruszyli na trasę. W tym roku trasa wiodła przez Majdan Królewski, Komorów, Poręby Dymarskie, Mechowiec by zakończyć etap pierwszy w Dzikowcu.

Wieś Dzikowiec założona została w 1566 r. na wniosek Jana Krzysztofa Tarnowskiego na mocy przywileju lokacyjnego króla Zygmunta Augusta. W tym czasie przynależała do parafii Raniżów. Sołectwo w Dzikowcu otrzymał Andrzej Konaszewski z Lipnicy. W 1572 r. ufundował on pierwszy drewniany kościół i zaczął czynić wraz z miejscowymi wiernymi starania o utworzenie przy nim parafii. Erygowana została przez bpa F. Krasińskiego 7 stycznia 1577 r. Jej fundację zatwierdzili królowie Zygmunt August i Stefan Batory. Pierwsza świątynia spłonęła podczas najazdu wojsk Jerzego Rakoczego w marcu 1657 r. Na jej miejscu powstał kolejny drewniany kościół, który przetrwał do I poł. XIX w. W okresie PRL funkcję proboszcza w Dzikowcu pełnił Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł, który poprzez swoje świątobliwe i gorliwe życie kapłańskie zapisał się w pamięci wiernych tego terenu (od 19 marca 2014 r. prowadzony jest jego proces beatyfikacyjny).

W kościele serdecznie przyjął uczestników Ks. Kanonik Piotr Kowal proboszcz parafii św. Mikołaja w Dzikowcu. Ks. Kanonik przedstawił historię kościoła w Dzikowcu. W kościele znajduje się grób Sługi Bożego Ks. Stanisława Sudoła. Po krótkiej modlitwie w intencji  trwającego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, udaliśmy się do tzw. Starej plebanii gdzie mieści się Izba Pamięci. Z uwagą wysłuchaliśmy historii posługi kapłańskiej Sługi Bożego w Dzikowcu. Zwiedziliśmy pomieszczenia i zachowane pamiątki po zmarłym księdzu. W imieniu uczestników pragnę serdecznie podziękować Księdzu Kanonikowi Piotrowi Kowalowi za ciepłe przyjęcie naszej grupy. Na zakończenie wizyty w Dzikowcu uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i posilili się gorącym posiłkiem przygotowanym przez organizatorów. Kolejną ciekawostką było zwiedzanie Dworku w Dzikowcu z wspaniałym odrestaurowanym parkiem. Na tle Dworku wykonano pamiątkową fotografię.

Rajd ruszył w drogę powrotną, inną trasą – przez Lipnicę, Kopcie, Wolę Rusinowską, Brzostową Górę, Majdan Królewski i Nową Dębę. Zakończenie Rajdu nastąpiło przed budynkiem Krytej pływalni.

Dziękuję druhom OPS z Cyganów i Nowej Dęby za profesjonalne zabezpieczenie przejazdu Rajdu.

Dziękuję Iwonie Serafin – pracownikowi SOSiR za pomoc w przygotowaniu trasy, opracowaniu dokumentacji i zabezpieczeniu logistycznym VIII Rajdu „Burza”.

Do zobaczenia za rok.

Jednocześnie proszę o składanie propozycji tras i wskazanie ciekawych miejsc do uwzględniania w roku przyszłym i latach następnych.

Adam Szurgociński

Dyrektor SOSiR Nowa Dęba