Przygotowanie krytej pływalni do ponownego udostępnienia dla klientów

Zgodnie z decyzjami rządu od 6 czerwca możliwe będzie uruchomienie basenów przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. W SOSiR trwają przygotowania do uruchomienia. Od końca kwietnia trwa przerwa technologiczna wykonywane są prace porządkowe, remontowe oraz przeglądy urządzeń i instalacji.

Na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów opracowywane są procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom krytej pływalni.
1 czerwca pobrane do badań zostały próbki wody basenowej. Woda jest badana pod kątem parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. W otrzymanych do tej pory wynikach badań bakteriologicznych nie stwierdzono obecności bakterii  Escherchia coli, pseudomonas aeuroginosa oraz innych mikroorganizmów. Okres badania na obecność bakterii Legionella wynosi 12 dni.

Pełne wyniki badań będą dostępne ok.12 czerwca. Po przesłaniu otrzymanych wyników badań do PSSE w Tarnobrzegu możliwe będzie udostępnienie krytej pływalni dla klientów.

Adam Szurgociński

Dyrektor SOSiR