Pływamy na feriach.

W czasie ferii zimowych (w dniach 15-19 oraz 22-26 lutego) będą odbywać się zajęcia z doskonalenia nauki pływania oraz gry  i zabawy w wodzie dla dzieci szkół podstawowych. Podczas ferii, bilety wstępu w cenie promocyjnej 3zł/h.

Harmonogram i regulamin akcji „Pływamy na feriach” zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy.

1. Regulamin akcji „Ferie z pływaniem”:

a) zajęcia z doskonalenia nauki pływania będą odbywać się w cenie wstępu na pływalnię po uprzednim zapisaniu się na listę w kasie krytej pływalni SOSiR (ilość miejsc na zajęciach ograniczona) – zapisanie dziecka na zajęcia, a nie pojawienie się na nich będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w lekcji w kolejnym dniu
b) Podział na grupy ze względu na wiek:
– grupa nr 1: klasa I SP – maksymalnie 12 osób na zajęciach
– grupa nr 2: klasa II SP – maksymalnie 20 osób na zajęciach
– grupa nr 3: klasy III i IV SP – maksymalnie 20 osób na zajęciach
– grupa nr 4: klasy V i VI SP – maksymalnie 20 osób na zajęciach
c) zajęcia odbywać się będą pod nadzorem instruktorów nauki pływania SOSiR
d) czas trwania zajęć – 45 minut
e) podczas zajęć z gier i zabaw będą odbywały się m.in. mecze piłki wodnej, pływanie w kole ratunkowym, wyścigi na czas na wybranym przez uczestników dystansie, skoki do wody i inne

2. Szczegółowy harmonogram z podziałem na dni i godziny zajęć:
a) 15 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
b) 16 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 11:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
c) 17 lutego – Gry i zabawy w wodzie
d) 18 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 11:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
e) 19 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
f) 22 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
g) 23 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
h) 24 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
i) 25 lutego:
– godzina 9:00 – klasy V i VI SP;
– godzina 10:00 – klasy III i IV SP;
– godzina 12:00 – klasa II SP;
– godzina 13:00 – klasa I SP;
j) 26 lutego – Gry i zabawy w wodzie.