Memoriał im. Andrzeja Gerwatowskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Zawodach pływackich – Memoriał im. Andrzeja Gerwatowskiego, które odbędą się w dniu 29 maja 2015 r.  (tj. piątek) na krytej pływalni SOSiR.

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie klas drugich i starszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgłoszeni przez dyrekcję szkoły lub przez rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku gdy szkoła danego zawodnika nie bierze udziału w zawodach.
Każdy uczestnik ma prawo do startu w dwóch konkurencjach oraz sztafecie.

Aktualne listy zawodników prosimy dostarczyć na mail: sosir-kasa@nowadeba.pl lub na kasę krytej pływalni do dnia 26.05.2015 r.

Wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do instruktorów SOSiR Nowa Dęba w godz. 7.00-15.00, tel. 15 846 52 25.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Regulamin –  POBIERZ

Lista zawodników – POBIERZ