Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac

logo SOSiR

 

dot. ogłoszenia o naborze z dnia   17 lutego 2015 r.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac

   

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba

 

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac zatrudniona zostanie Pani Aneta Urbaniak, zamieszkała w Chmielowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:   Pani Aneta Urbaniak spełniła wymagania merytoryczne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się dużą znajomością przepisów prawa  samorządowego, a także ustaw o finansach publicznych i rachunkowości. Uzyskała największą ilość punktów. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

 

Nowa Dęba,  03 marca 2015  r.

 

Adam Szurgociński, Dyrektor SOSiR