Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. księgowości, kadr i płac.

   

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba

     

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac zatrudniona zostanie Pani Lucyna Ząbek, zamieszkała w Nowej Dębie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  Pani Lucyna Ząbek wykazała się dużą znajomością przepisów prawa administracyjnego i samorządowego, a także ustaw o finansach publicznych i rachunkowości. Uzyskała największą ilość punktów. Posiadana wiedza, gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

 

Nowa Dęba,  21 czerwca 2017 r.

Adam Szurgociński, Dyrektor SOSiR