Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę kortów tenisowych

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie informuję, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku Komisja Przetargowa powołana przez  Dyrektora SOSiR w Nowej Dębie dokonała rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę kortów tenisowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęła w wymaganym terminie oferta złożona przez firmę BIMAR – Marcin Wiącek zam. Nowa Dęba.

Oferent spełnił wszystkie warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o przetargu i zaproponował cenę 2 200,00 zł netto za rok dzierżawy. Umowa zostanie zawarta na okres  trzech lat.

Adam Szurgociński – Dyrektor SOSiR Nowa Dęba