Informacja dotycząca stypendiów sportowych

W dniu 30 listopada 2017 r. Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową.

Uchwała ta określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium / nagrody sportowej.

Obwieszczenie w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego

Uchwała wraz z załącznikami