Ferie z piłką

SOSiR organizuje Turniej piłki nożnej  halowej dla dzieci i młodzieży Ferie 2016.

Środa 24  lutego  2016. Hala sportowa Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

Szkoła podstawowa klasy I-III; klasy IV-VI

Gimnazja

Szkoły średnie

Zgłoszenia do 22 lutego godz. 15.00 sosir-kasa@nowadeba.pl lub osobiście w kasie krytej pływalni na załączonych kartach zgłoszeń.

Organizatorzy ustalają limit drużyn, w każdej kategorii max 8 drużyn.

Obowiązują pisemne zgody rodziców lub opiekunów

Adam Szurgociński

Karta zgłoszeń ferie 2016
Zezwolenie rodziców na udział