Biuro SOSiR zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

Kontakt email:

w sprawach pracowniczych: sosir-kadry@nowadeba.pl

w sprawach finansowych:  sosir-finanse@nowadeba.pl

w sprawach realizacji zamówień: menedzer@nowadeba.pl

wszystkie sprawy : sosir@nowadeba.pl

Wprowadzone 13 marca Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ustala, że jednostki administracji publicznej mogą ograniczać swoją działalność wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Ponadto urzędy, jednostki organizacyjne, będą mogły wyłączać bezpośrednią obsługę interesantów.