Basen odkryty w Nowej Dębie czynny dla klientów

Od dnia 25 czerwca 2016 roku (sobota) będzie czynny dla klientów basen odkryty w Nowej Dębie.

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 18.00

 

Cennik biletów na rok 2016:

Godziny Dla dorosłych Dla dzieci i młodzieży

uczącej się i studiującej*

 

do godz. 15.00

 


8,00
 


4,00

 

 

 

 

po godz.15.00


5,00

 

 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  obowiązuje ulga w opłacie w wysokości 50% w stosunku do cen biletów. Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

 

 
Godziny Dla dorosłych Dla dzieci i młodzieży

uczącej się i studiującej*

 
do godz. 15.00

 

4,00  

2,00

 

 

 
po godz.15.00 2,50  

*Uwagi:
Studenci do 26 roku życia uprawnieni są do biletów ulgowych za okazaniem legitymacji oraz emeryci i renciści powyżej 60 roku życia – za okazaniem legitymacji
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie
Opiekun dziecka wg cennika